Anadolu'da Vuslat Gazetesi yayın hayatına başladı.

Şube Başkanımız Resul Kocamaz'ın gündeme dair röportajı

"Değerlerimizin Tarafındayız"
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Malatya Şube Başkanı Resul Kocamaz, gazetemize verdiği özel röportajda, derneklerinin çalışmalarını ve Malatya ekonomisini değerlendirdi.

Sizi tanıyabilir miyiz? 1965 Malatya doğumluyum. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik bölümünden mezun oldum.1998-2000 yıllarında mahalli gazete olan Malatya Gündem gazetesinin sahipliğini yaptı. 2000 yılından sonra kendi işyerim olan RESUL REKLAM ve DİJİTAL firmasını kurdum. MÜSİAD, İlim Yayma Vakfı VE Ared derneklerinde üye ve Malatya Meşale Derneği kurucularındanım. 2014 Ocak ayından bu yana da ANESİAD Malatya Şubesi Başkanlığı’nı yapmaktayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. ANESİAD ne zaman, neden kuruldu? ANESİAD; Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği 16 kişilik bir ekibin üç yıllık özverili çalışmaları sonucu ortaya çıkmış ve 2013 yılı Ocak ayında İstanbul Fatih’te resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu’nun Türkiye’nin altmışı aşkın ilini kapsayan hinterlandından yararlanan ANESİAD, iş dünyasında hak ve adalet ölçülerine dayalı ticaret kurallarının yerleşmesini sağlamak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu oluşturmak için yola çıkmıştır. Başta Malatya olmak üzere Gaziantep, Kayseri, Adana, Adıyaman, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Van ve Mersin illerinde şubeler açılmış olup, 11 ilde de temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Yurt dışında ise, Bosna Hersek, Fas, ABD ve Filistin’de temsilcilerimiz mevcuttur. Türkiye Genelinde üye sayısı 750 kişiye ulaşmış olan ANESİAD, 6 Sektörde faaliyette olan toplam 1600 firma ile irtibat halindedir. ANESİAD Malatya Şubesi’nin üye sayısı nedir? Üyelerinize yönelik çalışmalarınız nelerdir? ANESİAD Malatya şubesi 20.12.2013 yılında kuruluşunu tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Esnaf ve Sanayicimizin teveccühleri ile kısa zamanda 110 üyeye kavuşan şubemiz, ekonomi ve sosyal alanda bir çok faaliyet gerçekleştirmiştir. Üyeleri arasında kardeşlik bilincini oluşturarak, her türlü paylaşımı sağlamak, Türkiye genelinde mali ve ekonomik yönden bir İşadamı-Esnaf birliği organize etmek adına, yurt dışı ve yurt içi fuarlara katılım, seminerler, kredi destek programları ve bilgilendirme toplantıları düzenlemekteyiz. Ayrıca üyeler arası ticareti geliştirme ve tanışma programları, akaryakıt, elektrik ve indirimli ürün çalışmalarımız sürmektedir. Dürüst, erdemli ve güvenilir ticaret erbabını önceleyen şubemiz, gönül dostlarımızın teveccühü ile 2017 yılı sonunda 200 üyeye kavuşmayı hedeflemektedir. Malatya’daki diğer iş dünyası STK’ları ile ilişkileriniz nasıl? Ortak çalışmalar yapıyor musunuz? Diğer iş dünyası STK'ları ile sürekli irtibat halindeyiz. Ortak Değerler Platformu’nun aylık istişare toplantılarına ve ilimizde gelişen, ekonomik, kültürel ve hizmet anlamındaki fuar, seminer vb. organizasyonlarda da bir araya geliyoruz. Malatya sanayisini çevre illerin sanayileri ile karşılaştırırsanız neler söylersiniz? Bilindiği üzere Malatya ekonomisinin %70'i tarıma dayalı. Yıllık ihracat rakamları 350-450 milyon dolar civarında. 1. ve 2. organize sanayilerinde istihdam sayısı yaklaşık 22 bin civarında. Çevre illerden, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde, 1200 firmada yaklaşık 60.000 kişi istihdam edilmekte olup, Yıllık ihracat hacmi 1-2 milyar doların üzerine çıkmakta. Aynı şekilde Gaziantep ve Maraş illeri de Malatya ekonomisinin çok ilerisinde. Malatya'da ihracatın tarım ve tarıma dayalı ürünlerden sanayi ve ara malı ihracatına doğru bir kayma görülmektedir. İl turizm potansiyeli geçmişten günümüze korunarak taşınmıştır. Gerek sahip olduğu tarihî, doğal ve kültürel zenginlikleri gerekse bölgesinde bulunan önemli turistik değerler Malatya’nın turizm ekonomisini desteklemektedir. Son yıllarda sağlık turizmi, dikkate değer bir gelişim göstermiştir. 24 ili kapsamayan Cazibe Merkezleri Programı’na Malatya’nın da dahil edilmesini nasıl değerlendireceksiniz? Program çerçevesinde Malatya'mıza gelen Sayın Lütfi Elvan Bakanımız Malatya’nın bölgenin en fazla ihracat yapan ili olduğunu dile getirmişti. ANESİAD olarak katıldığımız bu programda, Malatya’nın önemli bir kavşak merkezi olması, Malatya’yı en önemli cazibe merkezlerinden biri kılıyor. Bu bölgeyi ayağa kaldıracak illerden bir tanesi olan Malatya’nın alt yapısını güçlendirilmesi,  tamamıyla Güçlü bir sanayi sektörü oluşabilecek yapıya dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu sadece Malatyalı iş adamlarımız için değil, Malatya dışından gelecek olan işadamları için de açık olacak yatırım alanlarıdır. Cazibe Merkezleri Programı’nın Malatya sanayisine katkısı ne olur? ANESİAD olarak bu program için üyelerinize özel çalışmalar yaptınız mı? Cazibe Merkezleri Programındaki ana amaç; az gelişmiş Doğu ve Güneydoğu illerimizde yapılacak yatırımların teşvik edilmesiyle üretimin, istihdamın ve ihracatın artışını sağlayarak bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Malatya’yı cazibe merkezi programıyla güçlü bir şekilde ayağa kalkmalıdır.  Malatya için bir dönüm noktasıdır.  İnşallah bu programla daha güçlü bir hale gelecektir. ANESİAD olarak hem genel merkez hem de yerelde bu programı anlatmaya, tanıtmaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu istihdam kampanyasını nasıl buldunuz? ANESİAD’ın bu çağrıya cevabı ne oldu? Ülkemizde en önemli konu sosyal huzurdur. Sosyal huzur için en önemli meselede istihdamdır. İş dünyasına istihdam anlamında olağan üstü destekler verilmektedir. Öncelikle kayıt dışının veya sigortasız işçinin en çok bulunduğu sektörlerden başlayarak bu seferberliğe hepimiz destek olmak zorundayız. Günü kurtaran değil uzun vadeli politikalara ihtiyaç var diyoruz.  İstihdam anlamında ilk kez bu kadar uzun vadeli bir destek programı var. Bu hem çalışanlar hem de işveren için önemli bir fırsattır. Bunu anlatmaya ve iş dünyasını teşvik etmeye devam edeceğiz. Üretim, ihracat ve istihdam hem sorunumuz hem de derdimizin devasıdır. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz değerlerimizin tarafındayız. Dinimizin, değerlerimizin, ahlakımızın, kavramlarımızın, kurumlarımızın korunması ve yaygınlaşması için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız.  Anadolu'da Vuslat Gazetesi'ne yayın hayatında başarılar dilerim. Vuslat Gazetesi

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>http://www.vuslathaber.com/ozel-haber/degerlerimizin-tarafindayiz-h22039.html

Vuslat Haber